دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۷۲۷)
صفحه ۱ از ۶۱
‏‫The analysis of focalizatio, time and ideological point of view in the graps of wrath ‭by Jhon Steinbeck
ناشر:ماهواره پدیدآور: - نویسنده: هدیه مرادی - نویسنده: Hadiyeh Moradi قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
Don`t let go
ناشر:جنگل پدیدآور: - نویسنده: Coben Harlan قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
4 روز در صف برای تماشای جنگ ستارگان
ناشر:پرتقال پدیدآور: - نویسنده: رینبو راول - نویسنده: Rainbow Rowell قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
4 داستان: از مجموعه بهترین داستان‌های کوتاه ادبیات آمریکا در قرن بیستم
ناشر:سخن‌گستر پدیدآور: - نویسنده: آلیس آدامز - نویسنده: پام دوربن قیمت:۴۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰
14 داستان از نویسندگان زن آمریکای لاتین
ناشر:نوروز هنر پدیدآور: - نویسنده: ایزابل آلنده - نویسنده: کلاریبل الگریا قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
The prophet
ناشر:رهنما پدیدآور: - نویسنده: Kahlil Gibran قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
The europeans
ناشر:تکریم پدیدآور: - نویسنده: James Henry قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
An introduction to American poetry, prose, and drama
ناشر:یزدان‌ستا پدیدآور: - گردآورنده: Mahdavi Totcaboni قیمت:۲۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰
The hunchback of notredame
ناشر:نسل نوین پدیدآور: قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
Lady and the tramp
ناشر:نسل نوین پدیدآور: قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
The instant millionaire
ناشر:ایدون پدیدآور: - نویسنده: Mark Fisher قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰
"با من مثل باران حرف بزن و بگذار بشنوم ..."
ناشر:مینو پدیدآور: - مترجم: مرجان بخت‌مینو - نویسنده: تنسی ویلیامز قیمت:۳۵۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰