دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۹۶)
صفحه ۱ از ۸
اس‍ت‍ال‍ی‍ن‌ م‍خ‍وف‌، خ‍ن‍ده‌ و ب‍ی‍س‍ت‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌
ناشر:نشر نی پدیدآور: - نویسنده: م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‍م‍ی‍س‌ - نویسنده: Martin Amis قیمت:۶۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۴۰۰۰۰
استالین: از غصب قدرت تا مرگ: دربار تزار سرخ [جلد 2 ]
ناشر:ثالث پدیدآور: - مترجم: بیژن اشتری - نویسنده: سایمن سیبیگ‌مانتیفوری قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
استالین جوان: از تولد تا انقلاب اکتبر [جلد 1 ]
ناشر:ثالث پدیدآور: - مترجم: بیژن اشتری - نویسنده: سایمن سیبیگ‌مانتیفوری قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
آدولف هیتلر: دیکتاتور آلمان نازی
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: برندا هاوگن - ویراستار: هارولد مارکوس قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
اروپ‍ا در ع‍ص‍ر ان‍ق‍لاب‌
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: ح‍اف‍ظ ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ائ‍ی‍ان‌ - نویسنده: ‏‫ ‬ Hafez Fitzhugh Farman قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
۱۰۱ خاطره جنگی سال ۲۰۰۹ - سارایوو
ناشر:شرکت انتشارات سوره مهر پدیدآور: - مترجم: محمدباقر پی‌پل‌زاده - نویسنده: راسیم دلیچ قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
آلمان
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: فاطمه شاداب - نویسنده: النور آیر قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
آخرین روزهای امپراتوری شوروی
ناشر:اطلاعات پدیدآور: - مترجم: محمدحسین آهویی - نویسنده: دیوید رمنیک قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
اتاق طبقه بالا
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - مترجم: شهلا طهماسبی - نویسنده: یوهانا رایس قیمت:۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰
اروپا از دوران ناپلئون (1970 - 1789)
ناشر:نشر نی پدیدآور: - نویسنده: دیوید تامسن - مترجم: خشایار دیهیمی قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اروپا از دوران ناپلئون (1970 - 1789)
ناشر:نشر نی پدیدآور: - نویسنده: دیوید تامسن - مترجم: خشایار دیهیمی قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
آنگلا مرکل: زندگینامه سیاسی
ناشر:مروارید پدیدآور: - مترجم: پریسا رضایی - نویسنده: ولفگانگ اشتوک قیمت:۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰