دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۹)
صفحه ۱ از ۴
آنتیگونه
ناشر:آگه پدیدآور: - نویسنده: Sophocles - نویسنده: س‍وف‍وک‍ل‍س‌ قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آخرین رویای فروغ
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: س‍ی‍ام‍ک‌ گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌ قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
آخارنی‌ها و سلحشوران (مجموعه کمدی‌های آریستوفان)
ناشر:قطره پدیدآور: - مترجم: رضا شیرمرز - نویسنده: آریستوفان قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
ابرها (مجموعه کمدی‌های آریستوفان)
ناشر:نشر قطره پدیدآور: - مترجم: رضا شیرمرز - نویسنده: آریستوفان قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
ادیسه
ناشر:دنیای کتاب پدیدآور: - مترجم: سعید نفیسی - نویسنده: هومر قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
ادیسه
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: جلال‌الدین کزازی - نویسنده: هومر قیمت:۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰
آزادی یا مرگ
ناشر:خوارزمی پدیدآور: - نویسنده: نیکوس کازانتزاکیس قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آخرین گربه‌ی سیاه
ناشر:مرکز پدیدآور: - مترجم: شهره نورصالحی - نویسنده: اوژن تریویزاس قیمت:۳۳۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰
افسانه‌های تبای
ناشر:خوارزمی پدیدآور: - نویسنده: سوفوکلس - مترجم: شاهرخ مسکوب قیمت:۰ قیمت سایت:۰
ادیسه
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: جلال‌الدین کزازی - نویسنده: هومر قیمت:۶۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۰۰۰
ادیسه
ناشر:بهزاد پدیدآور: - مترجم: سعید نفیسی - نویسنده: هومر قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰