دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۳۱)
صفحه ۱ از ۳
آنتیگونه
ناشر:آگه پدیدآور: - نویسنده: Sophocles - نویسنده: س‍وف‍وک‍ل‍س‌ قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آخرین رویای فروغ
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: س‍ی‍ام‍ک‌ گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌ قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
آخارنی‌ها و سلحشوران (مجموعه کمدی‌های آریستوفان)
ناشر:قطره پدیدآور: - مترجم: رضا شیرمرز - نویسنده: آریستوفان قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
ابرها (مجموعه کمدی‌های آریستوفان)
ناشر:نشر قطره پدیدآور: - مترجم: رضا شیرمرز - نویسنده: آریستوفان قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
اکلسیازوس و پلوتوس (مجموعه کمدی‌های آریستوفان)
ناشر:قطره پدیدآور: - نویسنده: آریستو فان - مترجم: رضا شیرمرز قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
ادیسه
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: جلال‌الدین کزازی - نویسنده: هومر قیمت:۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰
اودیسه
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: سعید نفیسی - نویسنده: هومر قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
آخرین گربه‌ی سیاه
ناشر:مرکز پدیدآور: - مترجم: شهره نورصالحی - نویسنده: اوژن تریویزاس قیمت:۳۳۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰
ادیسه
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: جلال‌الدین کزازی - نویسنده: هومر قیمت:۶۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۰۰۰
اودیسه
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: سعید نفیسی - نویسنده: هومر قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
الکترا، فیلوکتتس، زنان تراخیس، و آژاکس
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: محمد سعیدی - نویسنده: سوفوکلس قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰