دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۲۵)
صفحه ۱ از ۱۰
از طرف او
ناشر:آگه پدیدآور: - نویسنده: آلبا دسسپدس - مترجم: بهمن فرزانه قیمت:۹۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰۰
اگر شبی از شب های زمستان مسافری
ناشر:آگه پدیدآور: - نویسنده: ایتالو کالوینو - مترجم: لیلی گلستان قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آنالنا
ناشر:ثالث پدیدآور: - مترجم: بهمن فرزانه - نویسنده: گراتزیا دلددا قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آونگ فوکو
ناشر:روزنه پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: رضا علیزاده قیمت:۴۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰۰
آدم بدشانس: مجموعه داستان‌های رمی
ناشر:کتاب خورشید پدیدآور: - نویسنده: آلبرتو موراویا - مترجم: مژگان مهرگان قیمت:۰ قیمت سایت:۰
اعترافات یک رمان‌نویس جوان
ناشر:مروارید پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: مجتبی ویسی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
اعترافات رمان‌نویس جوان
ناشر:روزنه پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: رضا علیزاده قیمت:۰ قیمت سایت:۰
بائودولینو
ناشر:روزنه پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: رضا علیزاده قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
اسکندر: آخر دنیا (جلد سوم )
ناشر:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات پدیدآور: - مترجم: فریده مهدوی‌دامغانی - نویسنده: والریو‌ماسیمو مانفردی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
اسکندر: شن‌های آمن (جلد دوم )
ناشر:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات پدیدآور: - مترجم: فریده مهدوی‌دامغانی - نویسنده: والریو‌ماسیمو مانفردی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
اسکندر: فرزند یک رویا (جلد اول )
ناشر:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات پدیدآور: - مترجم: فریده مهدوی‌دامغانی - نویسنده: والریو‌ماسیمو مانفردی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
ابر آلودگی
ناشر:کتاب خورشید پدیدآور: - مترجم: آرزو اقتداری - نویسنده: ایتالو کالوینو قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰