دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۶۷)
صفحه ۱ از ۶
تازه عروس
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: آلبا دسسپدس - مترجم: بهمن فرزانه قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
از طرف او
ناشر:آگه پدیدآور: - نویسنده: آلبا دسسپدس - مترجم: بهمن فرزانه قیمت:۹۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰۰
اگر شبی از شب های زمستان مسافری
ناشر:آگه پدیدآور: - نویسنده: ایتالو کالوینو - مترجم: لیلی گلستان قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بائودولینو
ناشر:روزنه پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: رضا علیزاده قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
تقسیم
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: مهدی سحابی - نویسنده: پیرو کیارا قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
آونگ فوکو
ناشر:روزنه پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: رضا علیزاده قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آنالنا
ناشر:ثالث پدیدآور: - مترجم: بهمن فرزانه - نویسنده: گراتزیا دلددا قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پاسکا، دختر اهل نوئورو
ناشر:ثالث پدیدآور: - مترجم: بهمن فرزانه - نویسنده: گراتزیا دلددا قیمت:۲۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰۰
اعترافات یک رمان‌نویس جوان
ناشر:مروارید پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: مجتبی ویسی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
اعترافات رمان‌نویس جوان
ناشر:روزنه پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: رضا علیزاده قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
به خاطر آوازهای یک عاشق: سه کتاب از مجموعه اشعار ایلیا فابیان
ناشر:پژواک پدیدآور: - شاعر: ایلیا فابیان - گردآورنده: ح‍س‍ن‌ ش‍ک‍اری‌ قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
اقیانوس، دریا
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - مترجم: آرزو اقتداری - نویسنده: الساندرو بریکو قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰