دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۵۴)
صفحه ۱ از ۱۳
آبروی از دست رفته کاتریف بلوم یا خشونت چگونه شکل می‌گیرد و به کجا می‌انجامد
ناشر:نیلوفر پدیدآور: - نویسنده: هاینریش بل - مترجم: حسن نقره‌چی قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
آمریکا
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: علی عبداللهی - نویسنده: فرانتس کافکا قیمت:۳۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۵۰۰۰
ابر ابله
ناشر:ثالث پدیدآور: - مترجم: شقایق قندهاری قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
از کافکا تا کافکا
ناشر:نشر نی پدیدآور: - مترجم: مهشید نونهالی - نویسنده: موریس بلانشو قیمت:۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰
آدم‌های ناباب: مجموعه داستان‌های کوتاه
ناشر:قطره پدیدآور: - نویسنده: هاینریش بل - مترجم: شهلا حمزاوی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
آشنایی با کافکا
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: احسان نوروزی - نویسنده: پل استراترن قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
از بامداد تا نیمه شب
ناشر:قطره پدیدآور: - مترجم: محمد حفاظی - نویسنده: گئورگ کایزر قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰
آخرین عشق کافکا
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: سهیل سمی - نویسنده: کتی دایامانت قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
آسمان کویر سرزمین ستارگان
ناشر:چشمه پدیدآور: - مترجم: مهشید میرمعزی - نویسنده: سودابه محافظ قیمت:۱۷۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰
ادبیات امروز آلمان
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: تورج رهنما - ویراستار: کاظم فرهادی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
آمریکا وجود ندارد
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: پیتر بیکسل - مترجم: بهزاد کشمیری‌پور قیمت:۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
آوای‍ی‌ از اع‍م‍اق‌ (داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌)
ناشر:اختران پدیدآور: - مقدمه: جلال خالقی‌مطلق - نویسنده: مسعود عطایی قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰