دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۹۴۹)
صفحه ۱ از ۷۹
آتش و خاکستر : موفقیت و شکست در سیاست
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: مایکل ایگناتیف - نویسنده: Michael Ignatieff قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۲۵۰۰
آخرین سالهای زندگی سیاسی لرد کرزن (1919 - 1925) (مروری بر دیپلماسی پس از جنگ بریتانیا)
ناشر:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران پدیدآور: - نویسنده: هرولدجورج نیکلسون - مترجم: اصغر قراگوزلو قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
100 دیکتاتور تاریخ: شرح حال یکصد تن از شریرترین مستبدان جهان
ناشر:نشر البرز پدیدآور: - مترجم: هوشنگ مهدوی - نویسنده: نایجل کاتورن قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
آداب ملک‌داری
ناشر:توکا پدیدآور: - نویسنده: فتحعلی شاه‌قاجار قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
"پروتکلهای" دانشوران صهیون
ناشر:المعی پدیدآور: - مترجم: شهلا المعی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
"در تدارک صلح جهانی" مجموعه مقالات سمینار علمی، پژوهشی و بین‌المللی صلح، زنان، ادیان الهی
ناشر:نشر شهر پدیدآور: - به‌اهتمام: سوسن صفاوردی قیمت:۲۷۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰
آزاداندیشی و مردم‌گرایی در ایران
ناشر:کومش پدیدآور: - نویسنده: عبدالرفیع حقیقت قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
آخرالزمانی در همین نزدیکی: جستارهایی در جامعه‌شناسی دین و فرهنگ
ناشر:کویر پدیدآور: - نویسنده: احمد صدری - مترجم: امیرحسین تیموری قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
1999، پیروزی بدون جنگ
ناشر:اطلاعات پدیدآور: - مترجم: فریدون دولتشاهی - نویسنده: ریچارد نیکلسون قیمت:۱۸۵۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: سیدداود آقایی - ویراستار: فرشاد رضوان قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰