دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۳۲۹)
صفحه ۱ از ۲۷
آمریکای زمینگیر: چگونه عظمت را به آمریکا بازگردانیم
ناشر:نشر ثالث پدیدآور: - نویسنده: دونالد ترامپ - مترجم: سمیرا محتشم قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آزادیهای عمومی و حقوق بشر
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: منوچهر طباطبایی‌موتمنی قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با ماکیاوللی
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: پیام یزدانجو - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰
آتش و خاکستر : موفقیت و شکست در سیاست
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: مایکل ایگناتیف - نویسنده: Michael Ignatieff قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۲۵۰۰
آزادی و سازمان: پیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم، رادیکالیسم، ناسیونالیسم
ناشر:فرزان روز پدیدآور: - نویسنده: برتراند راسل - مترجم: علی رامین قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
1999، پیروزی بدون جنگ
ناشر:اطلاعات پدیدآور: - مترجم: فریدون دولتشاهی - نویسنده: ریچارد نیکلسون قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آینده برنامه‌ریزی: چشم‌اندازهای نو در نظریه برنامه‌ریزی
ناشر:آذرخش پدیدآور: - مترجم: عارف اقوامی‌مقدم - نویسنده: فلیپ آلماندینگر قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی
ناشر:نگاه معاصر پدیدآور: - نویسنده: حسین بشیریه قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آزادی با متنهائی از: لابوئسی، ولتر، کانت، برگسون...
ناشر:نشر علم پدیدآور: - مترجم: عباس باقری - نویسنده: آنتوان هاتزنبرگ قیمت:۴۲۵۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: سیدداود آقایی - ویراستار: فرشاد رضوان قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰