دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
تفسیر بایبل
ناشر:نشر نی پدیدآور: - نویسنده: جان هرالسن هیز - نویسنده: John H. Hayes قیمت:۶۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
چون آوایی از داود: براساس ترجمه هانری مسکونیک از عهد عتیق (مزامیر داود) از عبری به فرانسوی
ناشر:نشر نی پدیدآور: - مترجم: تینوش نظم‌جو - ویراستار: مهشاد مخبری قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰
کتابهایی از عهد عتیق (کتابهای قانونی ثانی) براساس کتاب مقدس اورشلیم
ناشر:نشر نی پدیدآور: - مترجم: پیروز سیار قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
انجیل نادرشاهی: متی، مرقس، لوقا و یوحنا
ناشر:نشر علم پدیدآور: - مترجم: مهدی‌خان استرآبادی - به‌اهتمام: رسول جعفریان قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
فرهنگ اعلام کتاب مقدس
ناشر:نیلوفر پدیدآور: - گردآورنده: امیرجلال‌الدین اعلم قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
بنیاد کلی‌گرایی: پل قدیس و منطق حقیقت
ناشر:نشر ماهی پدیدآور: - مترجم: مراد فرهادپور - نویسنده: الن بدیو قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
عهد جدید براساس کتاب مقدس اورشلیم
ناشر:نشر نی پدیدآور: - مترجم: پیروز سیار قیمت:۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰
کتاب ایوب: منظومه آلام ایوب و محنتهای او از عهد عتیق
ناشر:هرمس پدیدآور: - نویسنده: قاسم هاشمی‌نژاد قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰