دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۹۵)
صفحه ۱ از ۱۶
"می‌دانم که هیچ نمی‌دانم" گفت‌و‌گوهایی در باب: سیاست، فیزیک و فلسفه
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: کارل‌ریموند پوپر - مترجم: پرویز دستمالچی قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
آشنایی با اسپینوزا
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: شهرام حمزه‌ای - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰
آشنایی با دکارت
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: هومن اعرابی - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
آشنایی با کانت
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: کاظم فیروزمند - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
(کشف ذهن): گوته، کانت و هگل ج1
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - مترجم: ابوتراب سهراب - نویسنده: والترآرنولد کافمن قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
(کشف ذهن): گوته، کانت و هگل ج2
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - مترجم: فریدالدین رادمهر - نویسنده: والتر کوفمان قیمت:۸۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۲۰۰۰۰
آدمی با دیگران "با دو جستار از نیچه شناسان امروز"
ناشر:نشر ثالث پدیدآور: - مترجم: علی عبداللهی - نویسنده: فریدریش‌ویلهلم نیچه قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آخرین یادداشت‌ها
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: فریدریش‌ویلهلم نیچه - مترجم: ایرج قانونی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آشنایی با اگوستین قدیس
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: شهرام حمزه‌ای - نویسنده: پل استراترن قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
آشنایی با سارتر
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: زهرا آرین - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
آرا و عقاید سیداحمد فردید (مفردات فردیدی)
ناشر:علم پدیدآور: - نویسنده: سیدموسی دیباج قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
آشنایی با کیرکگور
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: علی جوادزاده - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۱۵۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰