دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۳۹)
صفحه ۱ از ۳
بازمانده: خاطرات فرمانده بسیجی مصطفی عبدالرضا از ستاد جنگ‌های نامنظم تا گردان شهادت لشکر 27 محمد رسول‌الله (ص)
ناشر:27 بعثت پدیدآور: - ویراستار: اکرم دژهوست‌گنک - به‌اهتمام: سیدحسین هوشی‌سادات قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
جمعیت اخوان‌المسلمین مصر ظهور یک جنبش توده‌ای اسلامی (1928 - 1942)
ناشر:پژوهشکده تاریخ اسلام پدیدآور: - مترجم: عبدالله فرهی قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
آفریقای جنوبی: درس‌هائی برای ایران
ناشر:شرکت سهامی انتشار پدیدآور: - نویسنده: فرامرز رفیع‌پور قیمت:۲۹۵۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰
بورکینافاسو
ناشر:وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات پدیدآور: قیمت:۱۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰
جمهوری فدرال نیجریه
ناشر:وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات پدیدآور: قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
چاد
ناشر:وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات پدیدآور: قیمت:۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰
تانزانیا
ناشر:وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات پدیدآور: قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰
تاریخ جمعیت اخوان‌المسلمین از آغاز تا امروز
ناشر:وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات پدیدآور: - مترجم: سیدهادی خسروشاهی - نویسنده: ریچارد میشل قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
امنیت و دمکراسی در کنگو دمکراتیک: بررسی نقش نهادهای نظامی در برقراری صلح
ناشر:صنم پدیدآور: - نویسنده: سیروس احمدی‌نوحدانی - ویراستار: آذر قربانپور قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
الغنا و التمثیل فقهیا
ناشر:مدین پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمدباقر صدر قیمت:۰ قیمت سایت:۰
اخوان المسلمین: بزرگترین جنبش اسلامی معاصر
ناشر:اطلاعات پدیدآور: - نویسنده: سیدهادی خسروشاهی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
تاریخ جمعیت اخوان‌المسلمین از آغاز تا امروز
ناشر:وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات پدیدآور: - مترجم: سیدهادی خسروشاهی - نویسنده: ریچارد میشل قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰