دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۶)
صفحه ۱ از ۴
‏‫تاریخ فاطمیان و حمدانیان‬
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ چ‍ل‍ون‍گ‍ر قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
تاریخ اسلام در آفریقای سده‌های میانی (1250 1800 میلادی)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: رولند‌آنتونی آلیور - نویسنده: آنتونی اتمور قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
بازمانده: خاطرات فرمانده بسیجی مصطفی عبدالرضا از ستاد جنگ‌های نامنظم تا گردان شهادت لشکر 27 محمد رسول‌الله (ص)
ناشر:27 بعثت پدیدآور: - ویراستار: اکرم دژهوست‌گنک - به‌اهتمام: سیدحسین هوشی‌سادات قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تاریخ و تمدن مغرب ج1
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - مترجم: حمیدرضا شیخی - نویسنده: حسین مونس قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۲۵۰
تاریخ و تمدن مغرب ج2
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - مترجم: حمیدرضا شیخی - نویسنده: حسین مونس قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۳۵۰۰
آفریقای جنوبی: درس‌هائی برای ایران
ناشر:شرکت سهامی انتشار پدیدآور: - نویسنده: فرامرز رفیع‌پور قیمت:۲۹۵۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰
بورکینافاسو
ناشر:وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات پدیدآور: قیمت:۱۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰
تاریخ جمعیت اخوان‌المسلمین از آغاز تا امروز
ناشر:وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات پدیدآور: - مترجم: سیدهادی خسروشاهی - نویسنده: ریچارد میشل قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
امنیت و دمکراسی در کنگو دمکراتیک: بررسی نقش نهادهای نظامی در برقراری صلح
ناشر:صنم پدیدآور: - نویسنده: سیروس احمدی‌نوحدانی - ویراستار: آذر قربانپور قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
الغنا و التمثیل فقهیا
ناشر:مدین پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمدباقر صدر قیمت:۰ قیمت سایت:۰
اخوان المسلمین: بزرگترین جنبش اسلامی معاصر
ناشر:اطلاعات پدیدآور: - نویسنده: سیدهادی خسروشاهی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
تاریخ جمعیت اخوان‌المسلمین از آغاز تا امروز
ناشر:وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات پدیدآور: - مترجم: سیدهادی خسروشاهی - نویسنده: ریچارد میشل قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰