دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۱)
صفحه ۱ از ۴
اندازه‌گیری طراحی شهری پیمانه‌هایی برای مکان‌های زیست‌پذیر
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: ‏‫راید اچ. ‬ ی‍وئ‍ی‍ن‍گ‌ - نویسنده: Reid H. Ewing قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
باززنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: محمدمنصور فلامکی قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
احیای بافت شهری تاریخی با رویکرد مشارکت
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: پیروز حناچی - نویسنده: محمود پورسراجیان قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
اصول و ضوابط طراحی پارک‌های شهری
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: مرتضی دیناروندی - نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
اصول نوسازی شهری: رویکردی نو به بافت‌های فرسوده
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: علیرضا عندلیب قیمت:۱۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۸۰۰۰
از کانسپت تا فرم در طراحی معماری منظر
ناشر:امید انقلاب پدیدآور: - مترجم: کورش محمودی‌ده‌ده‌بیگلو - نویسنده: رید گرانت‌دبلیو قیمت:۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰
The dictionary Of urbanism
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: Robert Cowan قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
باغ‌های ایران و کوشک‌های آن
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: مهین‌دخت صبا - نویسنده: دونالدنیوتن ویلبر قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
Proceeding of the Workshop on Urban Renewal of Deteriorated Areas
ناشر:مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پدیدآور: قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
از زنگان تا زنجان (سیری تاریخی بر تحولات کالبدی - فضایی بافت کهن شهر)
ناشر:دانشگاه زنجان پدیدآور: - نویسنده: احمد پوراحمد - نویسنده: کیومرث حبیبی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
Landscape architectural graphic standards
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: Leonard J Hopper قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
اصول اکولوژی سیمای سرزمین در معماری سرزمین و برنامه‌ریزی کاربردی زمین
ناشر:ادبستان پدیدآور: - نویسنده: ونچ ا. درامستاد - نویسنده: جیمز دی. اویسون قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰