دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۲۴)
صفحه ۱ از ۳۵
آشنایی با زیبایی‌شناسی: همراه با خلاصه‌ای بر زیبایی‌شناسی در فرش ایران
ناشر:آذر پدیدآور: - نویسنده: حسین یاوری قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر: هنر و زیبایی در نظر متفکران یونان و رم
ناشر:شرکت انتشارات سوره مهر پدیدآور: - نویسنده: محمد مددپور قیمت:۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر: هنر و زیبایی در نظر متفکران جدید: مدرن و پست مدرن
ناشر:شرکت انتشارات سوره مهر پدیدآور: - نویسنده: محمد مددپور قیمت:۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۹۹۰۰۰
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر: هنر و زیبایی در نظر متفکران شرق
ناشر:شرکت انتشارات سوره مهر پدیدآور: - نویسنده: محمد مددپور قیمت:۶۹۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۰۰۰
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر: جلد 3 و 4: هنر و زیبایی نزد متفکران مسیحی و مسلمان
ناشر:شرکت انتشارات سوره مهر پدیدآور: - نویسنده: محمد مددپور قیمت:۶۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۰۰۰
آثار ایران (جلدهای 1 و 2)
ناشر:بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی پدیدآور: - مترجم: ابوالحسن سروقدمقدم - نویسنده: آندره گدار قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
آثار ایران (جلدهای 3 و 4)
ناشر:بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی پدیدآور: - مترجم: ابوالحسن سروقدمقدم - نویسنده: آندره گدار قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
An introduction to Persian Islamic art
ناشر:موسسه مطالعات هنر اسلامی پدیدآور: - نویسنده: Mahnaz Shayestehfar قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
آرنوو
ناشر:هامون پدیدآور: - نویسنده: مهرداد پورعلم قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
آثار مربیان هنری کانون
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پدیدآور: - نویسنده: واحد‌کارشناسی‌هنری‌مدیریت‌هماهنگی‌استانها قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
The renovation program of Iran Bastan museum
ناشر:خانه فرهنگ و هنر گویا پدیدآور: - مترجم: Esmail Salami قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آسیب شناسی نقد هنری
ناشر:شرکت انتشارات سوره مهر پدیدآور: - نویسنده: مرتضی گودرزی قیمت:۴۵۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰