دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۲۱)
صفحه ۱ از ۱۸
Linguistic minimalism: origins, concepts, methods, and aims
ناشر:اندیشه معاصر پدیدآور: - نویسنده: سدریک بوکس قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
A comprehensive study of principles and theoritical faundations of translation
ناشر:ارشد پدیدآور: - نویسنده: Reza RostamzadehKhosroshahi - نویسنده: Hadi Valimohammadi قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
A Handbook for Translator Trainers
ناشر:رهنما پدیدآور: - نویسنده: داروتی کلی قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
A Descriptive Translation study on Shifts, Strategies and...
ناشر:رهنما پدیدآور: قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
An encyclopedic dictionary of language testing
ناشر:رهنما پدیدآور: - نویسنده: SeyyedAbbas Mousavi قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
An Introduction to language across achievement
ناشر:جنگل پدیدآور: - نویسنده: Ismail Baroudy قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
An Introduction to language across achievement
ناشر:جنگل پدیدآور: - نویسنده: Ismail Baroudy قیمت:۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰
50 استراتژی زبان‌آموزی، گام به گام
ناشر:قطره پدیدآور: - نویسنده: گیل‌ای تامپکینز - مترجم: مرضیه مدنی‌رزاقی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
Applied linguistics and language teacher education
ناشر:رهنما پدیدآور: - نویسنده: Nat Bartels قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
An introduction to linguistics: a reliable source for the MA-candidates in TOEFL
ناشر:زبان ملل پدیدآور: - نویسنده: Ahmad Mojavvezi قیمت:۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰
A guide to statistics and SPSS for research in TOEFL, linguistics and related disciplines
ناشر:کوشامهر پدیدآور: - نویسنده: Mortaza Yamini - نویسنده: Mohammad Rahimi قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
5 language visual dictionary
ناشر:توسعه آموزش پدیدآور: - نویسنده: Angeles Gavira قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰