دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۸)
صفحه ۱ از ۵
آواشناسی (فونتیک)
ناشر:آگه پدیدآور: - نویسنده: علی‌محمد حق‌شناس قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
الف‌ـ‌ب زبان‌شناسی شناختی [۱]
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: ویوین اونز - نویسنده: Vyvyan Evans قیمت:۹۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۴۰۰۰۰
الف‌ـ‌ب زبان‌شناسی شناختی [2]
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: ویوین اونز - نویسنده: Vyvyan Evans قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
آشنایی با خطوط و زبانهای باستانی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - ویراستار: عادله مشایخی - نویسنده: رسول بشاش‌کنزق قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
آواشناسی: بررسی علمی گفتار
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: مریم جابر - نویسنده: گلناز مدرسی‌قوامی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
اصول و روش تحقیق در زبان شناسی کاربردی / Understanding research in applied linguistics
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا هاشمی قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
از مصائب معنا (جستارهایی در فیلولوژی، زمان و شعر) همراه ترجمه‌ی دو مقاله از جورجو آگامبن
ناشر:اختران پدیدآور: - ویراستار: حمیده مظفری - نویسنده: امیر کمالی قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
پیرامون زبان و زبانشناسی (مجموعه مقالات)
ناشر:آگه پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا باطنی قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آشنایی با زبان‌شناسی (کلیات و واج‌شناسی)
ناشر:سخن پدیدآور: - نویسنده: احمد سمیعی‌گیلانی قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
اطلس زبانها
ناشر:دانشگاه تهران پدیدآور: - نویسنده: برنارد کمری - نویسنده: استفن متیوس قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
50 استراتژی زبان‌آموزی، گام به گام
ناشر:قطره پدیدآور: - نویسنده: گیل‌ای تامپکینز - مترجم: مرضیه مدنی‌رزاقی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
انقلاب زبانی
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: شهرام نقش‌تبریزی - نویسنده: دیوید کریستال قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰