دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۹۷)
صفحه ۱ از ۸
استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: George Lakoff - نویسنده: جورج لاکوف قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
اصول دستور زبان
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: ارسلان گلفام قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۲۵۰۰
La lexicologie francaise
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: شهرزاد ماکویی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۴۰۰۰
آزادی زیباست
ناشر:کتاب نیستان پدیدآور: - نویسنده: داریوش صادقی - نویسنده: مریم ماستری قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
از مولکول تا استعاره: نظریه‌ی نورونی زبان
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: ‏‫جروم ا.‬ فلدمن - نویسنده: Jerome A. Feldman قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آموزش گویش سمنانی
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - نویسنده: پرویز پژوم‌شریعتی - نویسنده: عبدالمحمد خالصی قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
آشنایی زدایی از منظر پژوهش های سبک شناختی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - مترجم: شهریار نیازی - نویسنده: احمد محمد ویس قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آیین نگارش گویش سمنانی
ناشر:حبله رود پدیدآور: - نویسنده: پرویز پژوم‌شریعتی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
آب امانت است
ناشر:کتاب نیستان پدیدآور: - نویسنده: داریوش صادقی - نویسنده: مریم ماستری قیمت:۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰
آتش‌نشانی
ناشر:کتاب نیستان پدیدآور: - نویسنده: داریوش صادقی - نویسنده: فاطمه ندافی قیمت:۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰
ارتباطات از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی
ناشر:هرمس پدیدآور: - نویسنده: لطف‌الله یارمحمدی قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
اندیشه و زبان: همراه با مقدمه جدید و مقاله‌ای درباره زندگی ویگوتسکی
ناشر:ارجمند پدیدآور: - مترجم: حبیب‌الله قاسم‌زاده - نویسنده: لوسمنوویچ ویگوتسکی قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰