دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۴)
صفحه ۱ از ۲
درآمدی بر تفکر انتقادی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: ح‍س‍ن‌ ق‍اض‍ی‌م‍رادی‌ قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: لیندا الدر - نویسنده: ریچارد پل قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
آشنایی با هنر پرسشگری بر اساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: لیندا الدر - نویسنده: ریچارد پل قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
دوره مختصر منطق صوری
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: محمد خوانساری قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
از ارسطو تا گودل: مجموعه مقاله‌های فلسفی - منطقی
ناشر:هرمس پدیدآور: - نویسنده: ضیاء موحد قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
حقوق بیمه: کلیات عقد بیمه (جلد 1)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: محمدحسن صادقی‌مقدم - نویسنده: رضا شکوهی‌زاده قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
رساله‌ی منطقی - فلسفی
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - مترجم: شمس‌الدین ادیب‌سلطانی - نویسنده: لودویک ویتگنشتاین قیمت:۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰
رساله‌ی منطقی - فلسفی (دوزبانه)
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - مترجم: شمس‌الدین ادیب‌سلطانی - نویسنده: لودویک ویتگنشتاین قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
راهنما و بانک سوالات امتحانی منطق 2 (رشته الهیات)
ناشر:استادی پدیدآور: - نویسنده: مینا عربی قیمت:۳۴۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰
درآمدی به منطق جدید
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - نویسنده: ضیاء موحد قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
طبیعت و قاعده: آن چه سبب می‌شود تا فکر کنیم
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: پل ریکور - نویسنده: ژان. پیر شانژو قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
درآمدی به منطق
ناشر:نشر ماهی پدیدآور: - مترجم: بهرام اسدیان - نویسنده: گراهام پریست قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰