دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات آذرخش
تعداد يافت شده (۱۶۲)
صفحه ۱ از ۱۴
آینده گردشگری پایدار: چشم‌انداز سیستمی، بازساخت و نوآوری
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: علی موحد - نویسنده: استفان گوسلینگ قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
آشنایی با اصول مدیریت: ساختمان و کارگاه
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمدرضا موسویان قیمت:۸۹۰۰۰ قیمت سایت:۸۹۰۰۰
آشنایی با تحقیق در عملیات
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: حمدی طه - مترجم: محمدرضا علیرضایی قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
The dictionary Of urbanism
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: Robert Cowan قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
Illustrated dictionary of architectural preservation: restoration, renovation, rehabilication, ...
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: Ernest Burden قیمت:۵۷۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۰۰۰
آینده برنامه‌ریزی: چشم‌اندازهای نو در نظریه برنامه‌ریزی
ناشر:آذرخش پدیدآور: - مترجم: عارف اقوامی‌مقدم - نویسنده: فلیپ آلماندینگر قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
Encyclopedia of the city
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: Roger Caves قیمت:۱۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰
آموزش نقشه‌کشی پرسپکتیو
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: هیئت‌مولفان‌انتشارات‌آذرخش قیمت:۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰
Landscape architectural graphic standards
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: Leonard J Hopper قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
Microelectronics circuit
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: Sedra Adels قیمت:۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰
ابعاد سازنده کیفیت محیط در طراحی شهری : مقدمه‌ای بر روش‌ها و فنون طراحی شهری
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: کامران ذکاوت قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
از سیاست‌های طراحی تا کیفیت طراحی: تدبیر طراحی در استراتژی‌های جامعه، چارچوب‌های توسعه محلی، برنامه‌های اجرایی
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: متیو کارمونا - نویسنده: Matthew Carmona قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰