دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات مردوك
تعداد يافت شده (۹)
صفحه ۱ از ۱
ققنوس در ایساتیس
ناشر:مردوک پدیدآور: - نویسنده: رزا ردایی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
فرهنگ اصطلاحات ادبی
ناشر:مردوک پدیدآور: - نویسنده: مایرهوارد آبرامز - مترجم: غلامرضا حبیبی‌احمدآبادی قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مدیریت تولید پوشاک = Clothing production management
ناشر:مردوک پدیدآور: - مترجم: احسان سلطانی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
مهندسی بهداشت محیط: وظایف و قوانین
ناشر:مردوک پدیدآور: - نویسنده: محمد‌مهدی دشتی - نویسنده: محمدهادی فرح‌زادی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اعتیاد، عود و مهارت‌های زندگی
ناشر:مردوک پدیدآور: - نویسنده: رضاعلی فلاح‌زاده - نویسنده: صدیقه فلاح‌زاده قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
عشق خودش می‌آید
ناشر:مردوک پدیدآور: - نویسنده: محمد شریفی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
بازاریابی مد
ناشر:مردوک پدیدآور: - نویسنده: ژانت بدانویچ - نویسنده: لیز کلمپ قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
توانایی‌های کودکان را جدی بگیریم
ناشر:مردوک پدیدآور: - نویسنده: طیبه مظلوم‌بفرویی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
ملت‌سازی در ایران: دوره پهلوی اول
ناشر:مردوک پدیدآور: - نویسنده: سالار مرادی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰