دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۱)
صفحه ۱ از ۴
انحطاط و فروپاشی امپراطوری روم
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: منوچهر پزشک - نویسنده: دان ناردو قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اورلیوس و اپیکتتوس
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: راچانا کامتکار - نویسنده: Rachana Kamtekar قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
باستان‌شناسی آسیای مرکزی (جلد دوم)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: سیدمنصور سیدسجادی - ویراستار: فاطمه لشکری‌نژاد قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
باستان‌شناسی آسیای مرکزی (جلد اول)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: سیدمنصور سیدسجادی - ویراستار: عادله مشایخی قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۵۰۰
اسکندر مقدونی
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مجتبی پورمحسن - نویسنده: ساموئیل‌ویلارد کرامپتون قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
اسکندر مقدونی: فاتح جهان
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: شیوا مقانلو - نویسنده: مایکل بورگن قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
اتروسک؛ تمدن شگفت انگیز
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: سید محمد فدوی قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
الواح بابل
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: علی‌اصغر حکمت - نویسنده: ادوارد شی‌یرا قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
امپراتوری آشور
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: دان ناردو قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
اتحادیه مردم شرق (جامعه بزرگ شرق، پایگاه تاریخی)
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - نویسنده: شاپور رواسانی قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آیا رهبران، رهبر زاده می‌شوند، یا، رهبری را فرا می‌گیرند؟ (کندوکاوی در زندگی اسکندر مقدونی)
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: مانفرد کتس‌دی‌وریس - نویسنده: الیزابت انگل‌لا قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
الواح سومری
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: داود رسائی - نویسنده: سمیوئل‌نوآ کرامر قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰