دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۹)
صفحه ۱ از ۵
اخلاق باستان‌شناسی: دیدگاه‌های فلسفی در باستان‌شناسی
ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پدیدآور: - ویراستار: جفری اسکار - ویراستار: اسکار کریستوفر قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
ارج ورجاوند : یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند
ناشر:شرکت سهامی انتشار پدیدآور: - نویسنده: شاهین آریامنش - مترجم: کامران کشیری قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
الواح بابل
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: علی‌اصغر حکمت - نویسنده: ادوارد شی‌یرا قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
باستان‌شناسی میدانی (اصول سیستماتیک در کاوش‌ها)
ناشر:طهوری پدیدآور: - به‌اهتمام: نسرین طایفه‌قهرمانی قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
باستان‌شناسی میدانی
ناشر:نسرین طایفه‌قهرمانی پدیدآور: - به‌اهتمام: نسرین طایفه‌قهرمانی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
باستان‌شناسی دوران اسلامی
ناشر:فرهیختگان دانشگاه پدیدآور: - نویسنده: عابد تقوی - نویسنده: ایرج رضایی قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
ارابه‌های خدایان؟ (خاطرات آیندگان)
ناشر:نگارستان کتاب پدیدآور: - نویسنده: اریک‌فون دانیکن - مترجم: مهرداد شاهین قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
باستان‌شناسی زیر آب در ایران
ناشر:سمیرا پدیدآور: - ویراستار: احمد چایچی‌امیرخیز - نویسنده: حسین توفیقیان قیمت:۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
آشنایی اجمالی با امارات عربی متحده
ناشر:موسسه‌ فرهنگی ‌هنری ‌و انتشاراتی ‌میرزای ‌شیرازی پدیدآور: - تدوین: محمد نظری - تدوین: حسن وامق قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آسیای میانه از کهن‌ترین روزگار تا زمان زردشت
ناشر:نوید شیراز پدیدآور: - نویسنده: باباجان غفوروف - مترجم: رضا مرادی‌غیاث‌آبادی قیمت:۲۱۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰
الواح سومری
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: داود رسائی - نویسنده: سمیوئل‌نوآ کرامر قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰