دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۹۹)
صفحه ۱ از ۸
اسکندر مقدونی
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مجتبی پورمحسن - نویسنده: ساموئیل‌ویلارد کرامپتون قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
اسکندر مقدونی: فاتح جهان
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: شیوا مقانلو - نویسنده: مایکل بورگن قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
اخلاق باستان‌شناسی: دیدگاه‌های فلسفی در باستان‌شناسی
ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پدیدآور: - ویراستار: جفری اسکار - ویراستار: اسکار کریستوفر قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اتروسک؛ تمدن شگفت انگیز
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: سید محمد فدوی قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
ارج ورجاوند : یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند
ناشر:شرکت سهامی انتشار پدیدآور: - نویسنده: شاهین آریامنش - مترجم: کامران کشیری قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
الواح بابل
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: علی‌اصغر حکمت - نویسنده: ادوارد شی‌یرا قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
امپراتوری آشور
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: دان ناردو قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
ارابه‌های خدایان؟ (خاطرات آیندگان)
ناشر:نگارستان کتاب پدیدآور: - نویسنده: اریک‌فون دانیکن - مترجم: مهرداد شاهین قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آیا رهبران، رهبر زاده می‌شوند، یا، رهبری را فرا می‌گیرند؟ (کندوکاوی در زندگی اسکندر مقدونی)
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: مانفرد کتس‌دی‌وریس - نویسنده: الیزابت انگل‌لا قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
آشنایی اجمالی با امارات عربی متحده
ناشر:موسسه‌ فرهنگی ‌هنری ‌و انتشاراتی ‌میرزای ‌شیرازی پدیدآور: - تدوین: محمد نظری - تدوین: حسن وامق قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آسیای میانه از کهن‌ترین روزگار تا زمان زردشت
ناشر:نوید شیراز پدیدآور: - نویسنده: باباجان غفوروف - مترجم: رضا مرادی‌غیاث‌آبادی قیمت:۲۱۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰
الواح سومری
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: داود رسائی - نویسنده: سمیوئل‌نوآ کرامر قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰