دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۶۵)
صفحه ۱ از ۱۴
آموزش و یادگیری تاریخ
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: جفری تیمینس - نویسنده: Geoffrey Timmins قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰
آموزش تاریخ در دانشگاه (ارتقای سطح یادگیری و فهم)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - مترجم: سیدمحسن علوی‌پور - نویسنده: آلن بوث قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
انسانیت: تاریخ اخلاقی سده بیستم
ناشر:آگه پدیدآور: - مترجم: افشین خاکباز - نویسنده: جاناتان گلاور قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
آیین‌نگارش تاریخ
ناشر:اساطیر پدیدآور: - به‌اهتمام: عبدالکریم جربزه‌دار - نویسنده: غلامرضا رشیدیاسمی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آفرینش و تاریخ (مجلد اول تا سوم)
ناشر:آگه پدیدآور: - مقدمه: محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نویسنده: محمدبن‌طاهر ابن‌قیسرانی قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آفرینش و تاریخ (مجلد چهارم تا ششم)
ناشر:آگه پدیدآور: - مقدمه: محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نویسنده: محمدبن‌طاهر ابن‌قیسرانی قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
امویان: نخستین دودمان حکومت‌گر در اسلام (661 - 750م)
ناشر:امیرکبیر پدیدآور: - مترجم: عیسی عبدی - نویسنده: جرالد هاوتینگ قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
امپراتوری اسلامی
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: فیلیس کورزین قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
اخبارالطوال
ناشر:نشر نی پدیدآور: - نویسنده: احمدبن‌داود دینوری - مترجم: محمود مهدوی‌دامغانی قیمت:۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰
امویان: نخستین دودمان حکومت‌گر در اسلام (661 - 750م)
ناشر:امیرکبیر پدیدآور: - مترجم: عیسی عبدی - نویسنده: جرالد هاوتینگ قیمت:۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
آئینه تاریخ
ناشر:نشر علم پدیدآور: - نویسنده: محمود طلوعی قیمت:۱۹۵۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰
آیا انسان پیروز خواهد شد؟: حقیقت و افسانه در سیاست جهانی
ناشر:مروارید پدیدآور: - نویسنده: اریک فروم - مترجم: عزت‌الله فولادوند قیمت:۳۴۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰