دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۷۷)
صفحه ۱ از ۲۳
1984
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: جورج اورول - مترجم: کاوه میرعباسی قیمت:۶۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
1984
ناشر:نیلوفر پدیدآور: - نویسنده: جورج اورول - مترجم: صالح حسینی قیمت:۴۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰۰
‏‫‬‭‭Pride and prejudice the secrets of Jane Austen
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - نویسنده: Shamsoddin Royanian - نویسنده: شمس‌الدین رویانیان قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
365 روز با ادبیات انگلیسی
ناشر:سخن پدیدآور: - نویسنده: حسین الهی‌قمشه‌ای قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
آتش دزد
ناشر:افق پدیدآور: - مترجم: حسین ابراهیمی - نویسنده: تری دیری قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
Literary prose: a selection
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Hooshang Honarvar - نویسنده: هوشنگ هنرور قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۱۰۰۰
A survey of English literature (II
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Amrollah Abjadian قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۵۵۰۰
1984
ناشر:جامی پدیدآور: - نویسنده: جورج اورول - مترجم: مهدی بهره‌مند قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
آبی/ نارنجی
ناشر:قطره پدیدآور: - نویسنده: جو پنهال - نویسنده: Joe Penhall قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
Shakespeare's othello (a critical study
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - نویسنده: Shamsoddin Royanian - نویسنده: Zeinab Yazdani قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
Hamlet in modern English
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: William Shakespeare - مترجم: Hooti Noorbakhsh قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
Survey of English literature I
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Amrollah Abjadian قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۱۰۰