دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۸)
صفحه ۱ از ۵
اتاق روشن: اندیشه‌هایی درباره‌ی عکاسی
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: رولان بارت - مترجم: نیلوفر معترف قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
اصفهان‌ سرای هزار نقش
ناشر:یساولی پدیدآور: - تدوین: سونیا رضاپور - عکاس: داود وکیل‌زاده قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
آموزش نوین عکاسی
ناشر:ارسباران پدیدآور: - نویسنده: رحیم دانایی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اصول علمی و کاربردی عکاسی رنگی 2 - 1
ناشر:جهان نو پدیدآور: - نویسنده: همایون ابراهیمی قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
اصول عکاسی دیجیتال
ناشر:ارسباران پدیدآور: - مترجم: رحیم دانایی - نویسنده: بیل کوربت قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
اصول و فنون تصویربرداری تلویزیونی و ویدئویی (جلد 1)
ناشر:ادبستان پدیدآور: - محقق: همایون ابراهیمی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
آموزش فیلمبرداری دوربین‌های ویدئویی
ناشر:ارسباران پدیدآور: - مترجم: رحیم دانایی - نویسنده: کیت بروکس قیمت:۲۷۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰
اصول تفسیر عکسهای هوائی با کاربرد در منابع طبیعی (کد 1870 )
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: احمد دالکی - نویسنده: محمود زبیری قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
ابیانه
ناشر:آگاه پدیدآور: - عکاس: زیبا عرشی - عکاس: نصرالله کسراییان قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
Beauties of Iran
ناشر:یساولی پدیدآور: - نویسنده: محمدتقی فرامرزی - نویسنده: Mohammad Taghi Faramarzi قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آموزش مهارت رایانه‌کار نرم‌افزار Premiere (تدوین فیلم و صدا) کد استاندارد 1/ 1/ 51/ 63 - 1، 1/ 1/ 44/ 61 - 1
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: علیرضا جباریه قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰