دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۲۱)
صفحه ۱ از ۱۸
آشنایی با اختر فیزیک ستاره‌ای: جلد سوم (ساختار و تحول ستاره ای)
ناشر:مرکزنشردانشگاهی پدیدآور: - مترجم: منیژه رهبر - نویسنده: اریکا‌بوم ویتنس قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
آب نگاری (هیدروگرافی)
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا عاصی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آشنایی با اختر فیزیک ستاره‌ای: جلد اول (رصدهای ستاره ای و داده های بنیادی)
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی پدیدآور: - مترجم: منیژه رهبر - نویسنده: اریکا بوم‌ویتنز قیمت:۱۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰
186 پرسش و پاسخ نجومی
ناشر:شرکت به نشر پدیدآور: - مترجم: عبدالمهدی ریاضی - نویسنده: ایان نیکلسون قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آکوستیک و کنترل صدا
ناشر:یزدا پدیدآور: - تهیه و تنظیم: ابوالفضل هاشمی - تهیه و تنظیم: زینب داداش‌زاده قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
آشنایی با کیهان شناسی
ناشر:مرکزنشردانشگاهی پدیدآور: - مترجم: منیژه رهبر - نویسنده: جایانت‌ویشنو نارلیکار قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
آشنایی با GPS یا سرعت‌نگار لحظه‌ای
ناشر:نیک خرد پدیدآور: - نویسنده: گیتی صلاحی‌اصفهانی قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
آسمان من با معرفی بیش از 100 منبع علمی
ناشر:آهنگ قلم پدیدآور: - نویسنده: فاطمه دلدار قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
Land 2007,8 & civil design & land XML reporting 7
ناشر:زبان تصویر پدیدآور: - نویسنده: مهدی اکرمی‌پویا - نویسنده: کبری کردی قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
آشنایی با اختر فیزیک ستاره‌ای: جلد دوم ( جوهای ستاره ای)
ناشر:مرکزنشردانشگاهی پدیدآور: - نویسنده: اریکا بوم‌ویتنز - مترجم: پیمان صاحب‌سرا قیمت:۳۳۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰
"نقشه‌برداری" قابل استفاده برای: آزمون کاردانی به کارشناسی معماری، آزمون کاردانی به کارشناسی عمران ...
ناشر:گسترش علوم پایه پدیدآور: - نویسنده: امیررضا روحی‌زاده قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
آسمان
ناشر:طاق‌ بستان پدیدآور: - مترجم: مهدی امین‌پور - نویسنده: پاتریک مور قیمت:۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰