دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۱)
صفحه ۱ از ۴
جهان در دست تو: سفری در فضا، زمان و فراتر
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: کریستف گالفارد - نویسنده: Christohpe Galfard قیمت:۹۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰۰
پس از نخستین سه دقیقه: حکایت خلقت عالم
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: محسن شادمهری - نویسنده: تهانو پادمانابهان قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تفسیر نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: امجد ملکی قیمت:۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰
تاریخ تاریخ در ایران (گاه‌شماریهای ایرانی)
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - نویسنده: رضا عبداللهی قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
تقویم و تاریخ در ایران
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: ذبیح بهروز قیمت:۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰
تقویم نوروزی شهریاری: شمسی - قمری - فرسی
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: ذبیح بهروز قیمت:۲۱۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰
اساس ستاره‌شناسی
ناشر:دانشگاه امام رضا (ع) پدیدآور: - مترجم: محمدتقی عدالتی - نویسنده: مایکل سیدز قیمت:۴۳۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰
تقویم و تاریخ در ایران
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: ذبیح بهروز قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
آثارالباقیه
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - نویسنده: محمدبن‌احمد ابوریحان‌بیرونی - مترجم: اکبر داناسرشت قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
از خاک تا افلاک: تاملی در زندگی خواجه نصیرالدین طوسی
ناشر:ثالث پدیدآور: - نویسنده: فرانچسکو سوریانو - مترجم: کاملیا رفعت‌نژاد قیمت:۱۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰
اخترشناسی
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - ویراستار: غلامحسین صدری‌افشار - مترجم: بابک امین‌تفرشی قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
پیشگامان اخترشناسی
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - نویسنده: منوچهر احتشامی قیمت:۱۷۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰