دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۰۹)
صفحه ۱ از ۹
اصطلاحات و تعبیرات زبان روسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: جمیله بابازاده قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۸۰۰۰
الرائد فی تعلیم اللغه العربیه کتاب الانشاء: القسم التمهیدی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: مریم ربانی - نویسنده: مسعود فکری قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
الرائد فی تعلیم اللغه العربیه کتاب الانشاء: القسم المتقدم
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - مترجم: مریم ربانی - نویسنده: مسعود فکری قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۹۰۰۰
آواشناسی زبان روسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: علیرضا ولی‌پور قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
الانشاء الاول: تعلیم الانشاء العربی للطلاب الایرانیین
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - نویسنده: شاکر عامری - نویسنده: علی ضیغمی قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
الجامع فی العروض العربی بین النظریه و التطبیق [کد 1251 ]
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - ویراستار: اباذر عباچی - نویسنده: محمدابراهیم خلیفه‌شوشتری قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۱۵۰۰
الجامع فی العروض العربی بین النظریه و التطبیق
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - ویراستار: اباذر عباچی - نویسنده: محمدابراهیم خلیفه‌شوشتری قیمت:۰ قیمت سایت:۰
اعداد روسی با توضیحات، جدولها، تمرینها
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - مترجم: مرضیه یحیی‌پور - نویسنده: ای.اس. کاتوینسکایا قیمت:۳۶۵۰۰ قیمت سایت:۳۴۶۷۵
اصالت و تجدد در حروف معانی عربی
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - نویسنده: حسن عباس - مترجم: ابراهیم زارعی‌فر قیمت:۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰
الدرر فی شرح الایجاز
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: محمدبن‌حسین بیهقی‌نیشابوری‌کیدری قیمت:۲۶۵۰۰ قیمت سایت:۲۵۱۷۵
اصول الصرف
ناشر:دانشگاه تهران پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر شهابی قیمت:۱۵۵۰۰ قیمت سایت:۱۵۵۰۰
اصول النحو
ناشر:دانشگاه تهران پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر شهابی قیمت:۱۸۵۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰