دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۶۱۱)
صفحه ۱ از ۵۱
"ترجمه هفده رساله" مجموعه رسائل شیخ الرئیس ابن سینا
ناشر:آیت اشراق پدیدآور: - ویراستار: سیدمحمود طاهری قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
Ibn Sina (a vicenna): a comprehensive bibliography
ناشر:مرکزنشردانشگاهی پدیدآور: - نویسنده: رامین خانبگی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی: گفت و گو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم علی‌پور قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
آرمیدگی
ناشر:رستار پدیدآور: - نویسنده: ریچارد کریز - مترجم: بهرام جوکار قیمت:۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰
Mulla Sadra and Trancendent Philosophy
ناشر:الهدی پدیدآور: - نویسنده: طوبی کرمانی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
Mulla Sadra's life, character, and philosophy
ناشر:بنیاد حکمت اسلامی صدرا پدیدآور: - نویسنده: Seyyed Mohammad Khamenei قیمت:۴۳۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰
آرمان‌شهر فارابی (مروری بر زندگی و آثار ابونصر محمد فارابی)
ناشر:همشهری پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا جمشیدنژاداول - زیرنظر: علیرضا مختارپور‌قهرودی قیمت:۳۱۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰
The papers presented at second world congress on Mulla Sadra (May 2004, Tehran): philosophy, Islamic views and modern attitudes
ناشر:بنیاد حکمت اسلامی صدرا پدیدآور: - مترجم: Alinaqi Baqershahi - مترجم: Roya Khoii قیمت:۶۳۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۰۰۰
The papers presented at second world congress on Mulla Sadra (May 2004, Tehran): Islamic philosophy and occidental views
ناشر:بنیاد حکمت اسلامی صدرا پدیدآور: - نویسنده: Alinaqi Baqershahi - نویسنده: Roya Khoii قیمت:۰ قیمت سایت:۰
History of Islamic philosophy
ناشر:انصاریان پدیدآور: - نویسنده: Oliver Leaman - نویسنده: Sayyid Hosayn Nasr قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آشنایی با آکویناس
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: شهرام حمزه‌ای - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰
An introduction to Islamic philosophy
ناشر:المنظمه العالمیه للحوزات و المدارس الاسلامیه پدیدآور: - نویسنده: AbdolRasul Ubodiyat - مترجم: Fazel AsadiAmjad قیمت:۰ قیمت سایت:۰