دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۸۸)
صفحه ۱ از ۷
اگزیستانسیالیسم چیست؟
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ارت‌ - نویسنده: William Barrett قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
6 متفکر اگزیستانسیالیست: فریدریش نیچه، گاریل مارسل، ژان‌پل سارتر، کارل یاسپرس، مارتین هایدگر، سورن کی‌یرکه‌گور
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: هرولدجان بلاکهام - مترجم: محسن حکیمی قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
ناشر:نیلوفر پدیدآور: - مترجم: مصطفی رحیمی - نویسنده: ژان‌پل سارتر قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
اتمیسم منطقی
ناشر:نشر علم پدیدآور: - نویسنده: برتراند راسل - مترجم: جلال پی‌کانی قیمت:۳۴۵۰۰ قیمت سایت:۳۴۵۰۰
الاهیات انتقادی: روی کردی بدیل اما ناشناخته
ناشر:یادآوران پدیدآور: - ویراستار: زهرا حیدرزاده - نویسنده: حسن محدثی قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
اشارت‌های پست‌مدرنیته
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: حسن چاوشیان - نویسنده: زیگمونت باومن قیمت:۵۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰
افسون‌زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار
ناشر:فرزان روز پدیدآور: - نویسنده: داریوش شایگان - مترجم: فاطمه ولیانی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
انقلاب امید: در ریشه‌های عوامل غیراومانیستی و اومانیستی جامعه صنعتی
ناشر:مروارید پدیدآور: - مترجم: مجید روشنگر - نویسنده: اریک فروم قیمت:۳۴۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰
ادبیات پسامدرن
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: پیام یزدانجو قیمت:۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰
آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی
ناشر:وزارت ‌امور خارجه، ‌موسسه ‌چاپ‌ و انتشارات پدیدآور: - مترجم: لی‌لا سازگار - ویراستار: اندرو لینکلیتر قیمت:۲۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰
انقلاب امید: در ریشه‌های عوامل غیراومانیستی و اومانیستی جامعه صنعتی
ناشر:مروارید پدیدآور: - مترجم: مجید روشنگر - نویسنده: اریک فروم قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
اومانیسم و نقد دمکراتیک
ناشر:کتاب روشن پدیدآور: - مترجم: اکبر افسری - نویسنده: ادوارد سعید قیمت:۱۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰