دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۶۳)
صفحه ۱ از ۵
اصل بنیاد
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: م‍ارت‍ی‍ن‌ ه‍ای‍دگ‍ر - نویسنده: Martin Heidegger قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
اسطوره بازگشت جاودانه
ناشر:طهوری پدیدآور: - مترجم: بهمن سرکاراتی - نویسنده: الیاده میرچاه قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
بازنمایی و صدق
ناشر:فرهنگستان هنر پدیدآور: - مترجم: امیر نصری - نویسنده: رزالیند هرست‌هاوس قیمت:۱۳۵۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰
پرسش از وجود با نگاهی به کتاب "وجود و زمان" مارتین هایدگر
ناشر:کویر پدیدآور: - نویسنده: اکبر جباری قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
بنیاد هستی‌شناختی
ناشر:هرمس پدیدآور: - مترجم: شرف‌الدین خراسانی - نویسنده: نیکلای هارتمان قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
انسان و طبیعت (بحران معنوی انسان متجدد)
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامی پدیدآور: - مترجم: عبدالرحیم گواهی - نویسنده: سیدحسین نصر قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل
ناشر:موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری پدیدآور: - نویسنده: محمدتقی جعفری‌تبریزی قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰
اشاره‌ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی
ناشر:فرهنگستان هنر پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمود خاتمی - ویراستار: افسرالملوک ملکی قیمت:۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰
تاریخ زمان
ناشر:پرسش پدیدآور: - مترجم: اردشیر اسفندیاری - نویسنده: تروند‌برگ اریکسن قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
آزادی و دولت فرزانگی: نامه‌هایی در تربیت زیباشناختی انسان
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: یوهان‌کریستف‌فریدریش‌فون شیلر - مترجم: محمود عبادیان قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
بازنمایی و صدق
ناشر:فرهنگستان هنر پدیدآور: - مترجم: امیر نصری - نویسنده: رزالیند هرست‌هاوس قیمت:۱۱۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰