آيسخولوس: مجموعه آثار اورستيا: آگاممنون، نيازآوران، الاهگان انتقام، پرومتئوس دربند، هفت دشمن تبس، پارسيان، پناه‌جويان
قیمت سایت:۵۶۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۵۶۰۰۰۰ريال

آیسخولوس: مجموعه آثار اورستیا: آگاممنون، نیازآوران، الاهگان انتقام، پرومتئوس دربند، هفت دشمن تبس، پارسیان، پناه‌جویان

پدیدآوران:

عبدالله کوثری

اشیل


ناشر:
نشر نی

دسته بندی:
880 ادبيات يوناني

شابک:
تعداد صفحات :۴۸۶

سال چاپ:۹۷/۰۷/۰۱

موضوعات:
نمايشنامه يوناني - 496؟ - 406؟ ق.م
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

سه نمایشنامه: اودیپوس شاه، اودیپوس در کولونوس، آنتی‌گونناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی قیمت:۲۰۰۰۰ ریال
الکترا، فیلوکتتس، زنان تراخیس، و آژاکسناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی قیمت:۹۵۰۰۰ ریال
تفسیری بر تراژدیهای یونان باستان (تناول خدایان)ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) قیمت:۲۱۰۰۰۰ ریال
آنتیگنهناشر:ایلاف قیمت:۹۰۰۰ ریال