تاريخ طراحي گرافيك
قیمت سایت:۲۸۰۲۵۰ ريال
تخفیف: ۵ درصد
قیمت: ۲۹۵۰۰۰ريال

تاریخ طراحی گرافیک

پدیدآوران:

فیلیپ مگز

ناهیداعظم فراست

غلامحسین فتح‌اله‌نوری


ناشر:
سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

دسته بندی:
680 توليدات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۳۰۰۱۸۸
تعداد صفحات :۶۰۸

سال چاپ:۹۵/۰۸/۲۹

موضوعات:
طراحي گرافيك (چاپ) - تاريخ
كتاب‌آرايي - تاريخ
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

تاریخ طراحی گرافیکناشر:وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی قیمت:۱۸۵۰۰۰ ریال
عناصر طراحی گرافیکناشر:کتاب آبان قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال
ت‍اری‍خ‌ طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) قیمت:۶۵۰۰۰۰ ریال