كليات زيباشناسي
قیمت سایت:۲۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۲۰۰۰۰ريال

کلیات زیباشناسی

پدیدآوران:

بندتو کروچه

فرشته روحانی


ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

دسته بندی:
110 مابعدالطبيعه (فلسفه نظري)

شابک:
تعداد صفحات :۲۴۰

سال چاپ:۸۸/۰۶/۱۰

موضوعات:
زيبايي‌شناسي - مقاله‌ها و خطابه‌ها
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

بازنمایی و صدقناشر:فرهنگستان هنر قیمت:۱۱۰۰۰ ریال
هنر، احساس و بیانناشر:فرهنگستان هنر قیمت:۱۲۰۰۰ ریال
تجربه زیباشناختیناشر:فرهنگستان هنر قیمت:۲۰۰۰۰ ریال