الكترا، فيلوكتتس، زنان تراخيس، و آژاكس
قیمت سایت:۹۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۹۵۰۰۰ريال

الکترا، فیلوکتتس، زنان تراخیس، و آژاکس

پدیدآوران:

سوفوکلس

محمد سعیدی


ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

دسته بندی:
880 ادبيات يوناني

شابک:
تعداد صفحات :۳۰۰

سال چاپ:۱۳۹۳

موضوعات:
نمايشنامه يوناني - 496؟ - 406؟ ق.م
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

سه نمایشنامه: اودیپوس شاه، اودیپوس در کولونوس، آنتی‌گونناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی قیمت:۲۰۰۰۰ ریال
تفسیری بر تراژدیهای یونان باستان (تناول خدایان)ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) قیمت:۲۱۰۰۰۰ ریال
آنتیگنهناشر:ایلاف قیمت:۹۰۰۰ ریال