تاريخ و مسائل زيباشناسي
قیمت سایت:۱۹۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۱۹۰۰۰ريال

تاریخ و مسائل زیباشناسی

پدیدآوران:

مونرو بیردزلی

جان هاسپرس

محمدسعید حنایی‌کاشانی


ناشر:
هرمس

دسته بندی:
110 مابعدالطبيعه (فلسفه نظري)

شابک:
تعداد صفحات :۱۶۰

سال چاپ:۸۷/۰۲/۳۰

موضوعات:
زيبايي‌شناسي - فلسفه
زيبايي‌شناسي - تاريخ
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

بازنمایی و صدقناشر:فرهنگستان هنر قیمت:۱۱۰۰۰ ریال
هنر، احساس و بیانناشر:فرهنگستان هنر قیمت:۱۲۰۰۰ ریال
تجربه زیباشناختیناشر:فرهنگستان هنر قیمت:۲۰۰۰۰ ریال