رساله‌ي منطقي - فلسفي
قیمت سایت:۳۶۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۳۶۰۰۰ريال

رساله‌ی منطقی - فلسفی

پدیدآوران:

لودویک ویتگنشتاین

شمس‌الدین ادیب‌سلطانی


ناشر:
موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر

دسته بندی:
160 منطق

شابک:
تعداد صفحات :۲۲۲

سال چاپ:۹۰/۰۲/۱۱

موضوعات:
منطق رياضي
زبان - فلسفه
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

تلخیص نموداری مغنی الادیبناشر:عصر جوان قیمت:۹۰۰۰ ریال
الرساله الشرفیه فی تقاسیم العلوم الیقینیه (متنی فارسی از سده هفتم هجری)ناشر:انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قیمت:۲۰۰۰۰ ریال
الاسس المنطقیه للاستقراء فی ضوء دراسه الدکتور سروشناشر:دار الفقه للطباعه و النشر قیمت:۰ ریال