متافيزيك چيست؟
قیمت سایت:۲۸۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۲۸۰۰۰ريال

متافیزیک چیست؟

پدیدآوران:

مارتین هایدگر

سیاوش جمادی


ناشر:
ققنوس

دسته بندی:
110 مابعدالطبيعه (فلسفه نظري)

شابک:
تعداد صفحات :۲۲۴

سال چاپ:۸۶/۰۹/۰۵

موضوعات:
متافيزيك
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

سماع طبیعیناشر:طرح نو قیمت:۰ ریال
مابعدالطبیعهناشر:طرح نو قیمت:۰ ریال
متافیزیک (مابعدالطبیعه)ناشر:موسسه ‌انتشارات‌ حکمت قیمت:۰ ریال