101 تكنيك حل خلاق مسئله (راهنماي انديشه‌هاي نو براي كسب و كار)
قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۳۷۰۰۰۰ريال

101 تکنیک حل خلاق مسئله (راهنمای اندیشه‌های نو برای کسب و کار)

پدیدآوران:

جیمز هیگینز

محمود احمدپورداریانی


ناشر:
امیرکبیر

دسته بندی:
650 خدمات اداري

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۰۰۷۹۱۴
تعداد صفحات :۲۴۸

سال چاپ:۹۸/۰۳/۰۵

موضوعات:
تحول سازماني
مشكل‌گشايي
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

تصمیم‌گیری در شرایط بحران و فرایند خط مشی‌گذاریناشر:موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی قیمت:۳۴۰۰۰ ریال
شناخت مرشدان مدیریت در یک هفته = Understanding management gurus in a weekناشر:کیفیت و مدیریت قیمت:۱۱۰۰۰ ریال
تصمیم‌گیری در تجارت و صنعت Dss/AIناشر:پینه‌دوز قیمت:۲۹۰۰۰ ریال