دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع سرداران - داستان
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
اسکندر در قلمرو امپراتوری ایران
ناشر:کتاب پارسه پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولد لمب قیمت:۶۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰
قیصر و کسری
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - نویسنده: رابرت گریوز - مترجم: فریدون مجلسی قیمت:۴۷۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰
اسکندر مقدونی
ناشر:علم پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولدآلبرت لمب قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰