دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع ارزش
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
آنچه با پول نمی‌توان خرید: مرزهای اخلاقی بازار
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: مایکل‌ج سندل قیمت:۱۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰
نظریه‌ی ارزش مارکس
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن شمس‌آوری - نویسنده: آیزاک‌ایلیچ روبین قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
آنچه با پول نمی‌توان خرید: مرزهای اخلاقی بازار
ناشر:مرکز پدیدآور: - مترجم: حسن افشار - نویسنده: مایکل‌ج سندل قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰