دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع اسكندرمقدوني، 323 - 356 ق.م. - داستان
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
پسر ایرانی: سرگذشت واقعی داریوش سوم و اسکندر
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: ابوالقاسم حالت - نویسنده: مری رنولت قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
اسکندر در قلمرو امپراتوری ایران
ناشر:کتاب پارسه پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولد لمب قیمت:۶۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰
اسکندرنامه: روایت فارسی از "کالیتنس دروغین" پرداخت میان قرون ششم/ هشتم
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - مصحح: ایرج افشار - گردآورنده: عبدالکافی بن ابی‌البرکات قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
اخگر پردیس: سرگذشت واقعی اسکندر از کودکی تا پادشاهی
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: مری رنولت - مترجم: سهیل سمی قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
اسکندر مقدونی
ناشر:علم پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولدآلبرت لمب قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰