دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات شهيد ابراهيم هادي
تعداد يافت شده (۱۵)
صفحه ۱ از ۱
سلام بر ابراهیم: زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی (جلد اول )
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
سلام بر ابراهیم: زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی (جلد دوم )
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
شناسایی: زندگینامه و خاطراتی از 40 سردار شهید اطلاعات عملیات
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
علمدار: زندگینامه و خاطراتی از سردار شهید سید مجتبی علمدار
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
مزد اخلاص: زندگینامه و خاطرات شهید علی‌محمد صباغ‌زاده
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
مسافر کربلا: زندگینامه و خاطرات شهید علیرضا کریمی
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
همسایه‌ی پیامبر (ص): زندگی‌نامه و خاطرات شهید داوود دانایی جانشین گردان فجر بهبهان
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی - نویسنده: گروه فرهنگی شهید مجید بقایی قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
آخرین نامه: آخرین نامه‌های عارفانه و عاشقانه از شهدا
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۵۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰
این مادر آن پسر: زندگینامه و خاطرات خانم فاطمه‌سادات موسوی‌رینه مادر شهید جاویدالاثر جمال محمدشاهی
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
بصیرت در روزگار سکوت: زندگینامه و خاطرات شهید آیت‌الله سیدمحمدرضا سعیدی
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
پابرهنه در وادی مقدس: زندگینامه و خاطرات شهید سیدحمید میرافضلی
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
سوی دیار عاشقان: چهل منزل در سفر به مناطق عملیاتی همراه با شهدا
ناشر:شهید ابراهیم هادی پدیدآور: - تدوین: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی قیمت:۵۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰