دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي كوروش صفوي
تعداد يافت شده (۱۱)
صفحه ۱ از ۱
درآمدی بر معنی شناسی
ناشر:شرکت انتشارات سوره مهر پدیدآور: - نویسنده: کوروش صفوی قیمت:۱۵۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۹۰۰۰
زبان‌شناسی و ادبیات (تاریخچه چند اصطلاح)
ناشر:هرمس پدیدآور: - مترجم: کوروش صفوی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
هفت گفتار درباره‌ی ترجمه
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: کوروش صفوی قیمت:۵۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۰۰۰
محفل فیلسوفان خاموش
ناشر:هرمس پدیدآور: - نویسنده: نورا ک. - نویسنده: ویتوریو هوسله قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰
زبان و اندیشه
ناشر:هرمس پدیدآور: - نویسنده: نوآم چامسکی - مترجم: کوروش صفوی قیمت:۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰
زبان و ذهن
ناشر:هرمس پدیدآور: - نویسنده: نوآم چامسکی - مترجم: کوروش صفوی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
تاریخ خط
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: عباس مخبر - نویسنده: آلبرتین گاور قیمت:۷۸۰۰۰ قیمت سایت:۷۸۰۰۰
فردینان دوسوسور
ناشر:هرمس پدیدآور: - مترجم: کوروش صفوی - نویسنده: جاناتان کالر قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
روندهای بنیادین در دانش زبان
ناشر:هرمس پدیدآور: - مترجم: کوروش صفوی - نویسنده: رومن یاکوبسن قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
فن دستور
ناشر:هرمس پدیدآور: - نویسنده: دیونوسیوس تراکیایی - مترجم: کوروش صفوی قیمت:۹۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰
فرهنگ توصیفی معنی‌شناسی
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: کوروش صفوی قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰