دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي صادق رضازاده‌شفق
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
کوروش کبیر
ناشر:ارمغان پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولد لمب قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
ادیان شرق و فکر غرب
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: سروپالی راداکریشنان - مترجم: صادق رضازاده‌شفق قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
کوروش کبیر بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشیان
ناشر:کتاب پارسه پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولد لمب قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
اسکندر در قلمرو امپراتوری ایران
ناشر:کتاب پارسه پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولد لمب قیمت:۶۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰
نادرشاه
ناشر:ثالث پدیدآور: - تدوین: صادق رضازاده‌شفق قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰
اسکندر مقدونی
ناشر:علم پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولدآلبرت لمب قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
نادرشاه
ناشر:ارمغان پدیدآور: - گردآورنده: صادق رضازاده‌شفق قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰