دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي مهدي حقيقت‌خواه
تعداد يافت شده (۳۴)
صفحه ۱ از ۳
امپراتوری هیتلر
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: گیل استوارت قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آموزش، دین، و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: مونیکا رینگر قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
امپراتوری آشور
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: دان ناردو قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
انقلاب فرانسه
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: فیلیس کورزین قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
بحران بزرگ
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: جکلین فارل قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
امپراتوری بیزانس
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: جیمز کاریک قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
امپراتوری اسلامی
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: فیلیس کورزین قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
اعلامیه استقلال آمریکا
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: دان ناردو قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
ایران و جنگ جهانی اول میدان نبرد قدرت‌های بزرگ
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: تورج اتابکی - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه قیمت:۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰
ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان (1175 - 1304)
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: نیکی‌ کدی قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
انقلاب فرهنگی چین
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: دیوید پیتروزا قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
انقلاب فرهنگی چین
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: دیوید پیتروزا قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰