دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي كيانوش زهراكار
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
مشاوره خانواده (مفاهیم، تاریخچه، فرآیند و نظریه‌ها) ویراست دوم
ناشر:ارسباران پدیدآور: - نویسنده: فروغ جعفری - نویسنده: کیانوش زهراکار قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
سنجش و اندازه‌گیری در روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی (ویراست دوم)
ناشر:ارسباران پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور - نویسنده: کیانوش زهراکار قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
اخلاق در روان‌درمانی و مشاوره (راهنمایی عملی برای مشاوران و روان‌درمانگران)
ناشر:ارسباران پدیدآور: - نویسنده: کنث پاپ - نویسنده: ملیا واسکوئز قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
فنون پیشرفته مشاوره و روان‌درمانی
ناشر:ارسباران پدیدآور: - مترجم: کیانوش زهراکار - نویسنده: کریستین کنت قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
نظریه و کاربست مشاوره گروهی
ناشر:ویرایش پدیدآور: - مترجم: کیانوش زهراکار - نویسنده: جرالد کری قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
مشاوره مدرسه (دیدگاه‌ها و کاربست‌های حرفه‌ای)
ناشر:ویرایش پدیدآور: - مترجم: کیانوش زهراکار - نویسنده: تامارا دیویس قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
مقدمه‌ای بر مهارتهای مشاوره (مبانی نظری، فنون کاربردی و فعالیتها)
ناشر:ارسباران پدیدآور: - نویسنده: ریچارد جونز - مترجم: کیانوش زهراکار قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰
سنجش و اندازه‌گیری در روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی
ناشر:ارسباران پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور - نویسنده: کیانوش زهراکار قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
مشاوره گروهی (مفاهیم و روش‌ها)
ناشر:ارسباران پدیدآور: - نویسنده: رابرت برگ - نویسنده: گری لندرث قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰