دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي هرولد لمب
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
کوروش کبیر
ناشر:ارمغان پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولد لمب قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
کوروش کبیر بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشیان
ناشر:کتاب پارسه پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولد لمب قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
اسکندر در قلمرو امپراتوری ایران
ناشر:کتاب پارسه پدیدآور: - مترجم: صادق رضازاده‌شفق - نویسنده: هرولد لمب قیمت:۶۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰
تیمور لنگ: فاتح جهان
ناشر:ارمغان پدیدآور: - مترجم: علی جواهرکلام - نویسنده: هرولد لمب قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰