روان‌شناسي زندگي(زندگي‌درماني)
قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ريال

روان‌شناسی زندگی(زندگی‌درمانی)

پدیدآوران:

رم‍ض‍ان‌ ح‍س‍ن‌زاده‌


ناشر:
ویرایش

دسته بندی:
150 روان شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۳۴۸۳۸۲
تعداد صفحات :۴۲۴

سال چاپ:۱۳/۹۹/۱۰

موضوعات:
راه و رسم زندگي - جنبه‌هاي روانشناسي
Conduct of life - Psychological aspects
روان‌شناسي مثبت‌گرا
Positive psychology
بهداشت رواني
Mental health
روان‌سنجي - فرم‌ها
Psychometrics - Forms, blanks, etc.
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط