كمرويي و اضطراب اجتماعي نوجوانان (كتاب تمرين) : مهارتهاي درمان شناختي- رفتاري و پذيرش و پيمان...
قیمت سایت:۸۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۸۰۰۰۰ريال

کمرویی و اضطراب اجتماعی نوجوانان (کتاب تمرین) : مهارتهای درمان شناختی- رفتاری و پذیرش و پیمان...

پدیدآوران:

دوگ شانون

Doug Shannon

قاسم شمس

حمیرا پروریان


ناشر:
روان

دسته بندی:
150 روان شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۳۵۲۱۰۵
تعداد صفحات :۱۴۸

سال چاپ:۱۳/۹۶/۰۳

موضوعات:
خجالت - ادبيات كودكان و نوجوانان
Bashfulness - Juvenile literature
جمع هراسي - ادبيات كودكان و نوجوانان
Social phobia - Juvenile literature
شناخت‌درماني نوجوانان - مسائل، تمرين‌ها و غيره
Cognitive therapy for teenagers - Problems, exercises, etc.
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد
Acceptance and commitment therapy
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط