تاريخ تحولات سياسي ساسانيان
قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ريال

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

پدیدآوران:

شهرام جلیلیان


ناشر:
سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

دسته بندی:
950 تاريخ آسيا

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۲۰۴۶۳۱
تعداد صفحات :۶۵۲

سال چاپ:۹۷/۰۲/۳۱

موضوعات:
ايران - تاريخ - ساسانيان، 651 - 226 م.
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

در آستانه انقلاب اسلامیناشر:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران قیمت:۴۲۰۰۰ ریال
دومین شاه فراریناشر:دبیران قلم قیمت:۲۵۰۰۰ ریال
شاپور یکمناشر:سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه ‌ریزی ‌آموزشی، ‌انتشارات ‌مدرسه قیمت:۴۵۰۰ ریال
تاریخ سیاسی و اجتماعی ساسانیانناشر:برکت کوثر قیمت:۱۵۰۰۰ ریال