‏‫آخر زمان( پايان جهان غرب)‮‬
قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۱۱۵۰۰۰ريال

‏‫آخر زمان( پایان جهان غرب)‮‬

پدیدآوران:

میشل مفه‌زولی

Michel Maffesoli

مرتضی کتبی


ناشر:
نشر ثالث

دسته بندی:
300 علوم اجتماعي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۵۱۷۳۶
تعداد صفحات :۷۶

سال چاپ:۱۳/۹۶/۱۲

موضوعات:
تكامل اجتماعي
Social evolution
فراتجدد
Postmodernism
تحولات اجتماعي
Social change
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

موج سومناشر:نشر علم قیمت:۶۵۰۰۰ ریال
نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی‌شدنناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی قیمت:۶۵۰۰۰ ریال