فضاي عمومي: ابعاد مديريتي
قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۳۳۰۰۰۰ريال

فضای عمومی: ابعاد مدیریتی

پدیدآوران:

متیو کارمونا

Matthew Carmona

‏‫کلودیو د ماگالیئیس

Claudio de Magalhães

لیو هاموند

Leo Hammond

ایرج اسدی


ناشر:
سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

دسته بندی:
300 علوم اجتماعي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۲۰۳۷۰۲
تعداد صفحات :۳۶۲

سال چاپ:۹۷/۰۴/۰۹

موضوعات:
شهرسازي - انگلستان
City planning - Great Britain
فضا‌هاي عمومي - انگلستان
Public spaces - England
جامعه‌شناسي شهري- انگلستان
Sociology, Urban- England
جامعه‌شناسي شهري
Sociology, Urban
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط