شناخت كليساي پروتستان
قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۲۶۰۰۰۰ريال

شناخت کلیسای پروتستان

پدیدآوران:

عباس رسول‌زاده

جواد باغبانی آرانی

ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌


ناشر:
سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

دسته بندی:
270 تاريخ كليساي مسيحي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۲۰۳۵۴۲
تعداد صفحات :۵۲۸

سال چاپ:۹۶/۰۵/۰۸

موضوعات:
كليساهاي اصلاح‌شده
Reformed Church
كليساهاي اصلاح‌شده - عقايد
Reformed Church - Doctrines
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط