راهنماي اخلاق و رفتار حرفه‌اي در روانشناسي باليني (براي روانشناسان، مشاوران و روانپزشكان)
قیمت سایت:۷۳۵۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۷۳۵۰۰ريال

راهنمای اخلاق و رفتار حرفه‌ای در روانشناسی بالینی (برای روانشناسان، مشاوران و روانپزشکان)

پدیدآوران:

محمدکاظم عاطف وحید

محبوبه دادفر


ناشر:
میرماه

دسته بندی:
شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۳۳۱۰۱۳
تعداد صفحات :۱۳۶

سال چاپ:۱۳۹۳

موضوعات:
روانشناسان - اخلاق حرفه‌اي
روانشناسي باليني
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

اخلاق حرفه‌ای در بهداشت روانناشر:اطلاعات قیمت:۲۴۰۰۰ ریال
فلسفه و اخلاق در مشاوره و روانشناسیناشر:هوشمند تدبیر قیمت:۵۱۰۰۰ ریال