هيدروديناميك: ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مهندسي شيمي و نفت مهندسي عمران، مهندسي كشاورزي
قیمت سایت:۸۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۸۵۰۰۰ريال

هیدرودینامیک: ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی و نفت مهندسی عمران، مهندسی کشاورزی

پدیدآوران:
ناشر:
## ارکان دانش

دسته بندی:
شابک:
تعداد صفحات :۲۲۴

سال چاپ:۹۲/۰۳/۲۸

موضوعات:
هيدروديناميك
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

"هیدرودینامیک" = Hydrodynamics ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ قیمت:۳۲۰۰۰۰ ریال